Förordning om flygpassagerares rättigheter i EU

Sedan 2004 har EU-förordning 261/2004 gett passagerare mer skydd i juridiska frågor och kompensationsbetalningar. Förordningen handlar bland annat om att kompensera passagerare för nekad ombordstigning, inställd flyg eller flygförsening upp till ett belopp på 600 euro.

Du kan ta reda på om och hur förordningen för passagerare gäller dig på denna sida!

Gäller förordningen om flygpassagerares rättigheter för dig?

Då gäller EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter

 • Passagerare med giltig flygbiljett och bokningsbekräftelse.
 • Flyg som startar i EU eller drivs av ett flygbolag baserat i EU och landar i EU.

Då gäller inte EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter

 • Flyg som köpts gratis eller till reducerat pris, som allmänheten inte kan köpa direkt eller indirekt.
 • Passagerare som inte dyker upp för incheckning i tid. Som regel måste du vara vid incheckningen 45 minuter före avgång. Avbokning är utesluten.

Hur stor är ersättningen?

Kort avstånd upp till 1 500 km

Skadebetalning = 250€

Medelsträcka upp till 3 500 km

Skadebetalning = 400€

Långt avstånd från 3 500 km

Skadebetalning = 600€

Varning! Om flygbolaget utfärdar kuponger till dig, som vanligtvis är av ringa värde, har du fortfarande rätt till ersättning.

När kan du få ersättning enligt EU-förordning 261/2004?

Enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter ska vissa krav vara uppfyllda för att ha rätt till ersättning.

De viktigaste kraven är:

Ditt flyg måste antingen starta i EU eller så är flygbolaget baserat i EU och ditt flyg landar inom EU.

Ditt flyg får inte vara mer än 3 år sedan.

Om dessa krav är uppfyllda har du rätt till ersättning i följande fall:

 • Försenat flyg: Ditt flyg anländer till destinationsflygplatsen 3 eller fler timmar för sent.
 • Överbokning: Flygbolaget har överbokat ditt flyg och du kan inte få plats ombord.
 • Missade anslutningsflyg: Du anländer till din slutdestination 3 timmar eller mer för sent eftersom du missade ditt anslutningsflyg på grund av en försening.
 • Annullering: Flygbolaget har inte informerat dig om inställd flygning minst 14 dagar i förväg.

Vilka förmåner har du rätt till vid långa väntetider på flygplatsen?

Du har rätt till ytterligare förmåner om ditt flyg är försenat och du utsätts för långa väntetider på flygplatsen.

Kort avstånd upp till 1500 km

Från en väntetid på 2 timmar eller vid avbokning: gratis drinkar, snacks, e-post, fax och två telefonsamtal.

Medelsträcka upp till 3500 km

Från 3 timmars väntetid eller vid avbokning: gratis dryck, måltider, e-post, fax och två telefonsamtal.

Långt avstånd från 3500 km

Från 4 timmars väntetid eller avbokning: gratis drinkar, måltider, e-post, fax och två telefonsamtal.

Vad måste du tänka på under exceptionella omständigheter?

Om flygbolaget inte själv är ansvarigt för flygförseningen finns ingen rätt till ersättning. Detta är fallet när exceptionella omständigheter är den främsta orsaken till att ditt flyg är försenat.

Till exempel:

 • Säkerhetsrisker
 • Flygledningsstrejk
 • Fåglar i motorn
 • Storm
 • Stängning av flygplatsen eller luftrummet
 • Politiska händelser

Dessa omständigheter räknas inte om flygbolaget kunde ha undvikit problemet.

Här kan du se EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter 2004/261.