Rättsligt meddelande

Enligt § 5 TMG:
Portaloperatör
MTM-marknadsföring

Martin Mrosek
Bruktererhang 19

45277 Essen

Tyskland

Skatte ID

Momsnummer enligt §27 a lag om moms:
DE (3) 13 729 250

Kontakt e-post: Info [at] flightradar [dot] flygningar

Telefon: [+49] 176 43537-798

Anmärkning om kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifterna som ges här får endast kontaktas av dig med relevanta frågor som är relaterade till de produkter eller tjänster som erbjuds av operatören av denna webbplats. Detta inkluderar också ett affärsintresse.

I händelse av felaktig användning (missbruk) av de kontaktuppgifter som anges här planerar operatören av denna webbplats att inleda rättsliga åtgärder. Det är inte heller tillåtet att vidarebefordra eller bearbeta dessa uppgifter utan operatörens samtycke.

Missbruk inträffar när operatören skadas av tredje parts användning av kontaktuppgifterna.

Anmärkning om EU: s tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Källor för bilder och grafik som används:

adobe.stock

Varning:
Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7.1 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vilka innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi ​​blir medvetna om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och vilken typ av exploatering som helst utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs upphovsrätten från tredje part. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång, ber vi att du meddelar oss om detta. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.