Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

Vår webbplats kan vanligtvis användas utan personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på vår webbplats görs detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter samlas inte in utan ditt uttryckliga medgivande och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje part är inte möjligt.

Integritetspolicy

Allmän anmärkning

Benämning av ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är: Martin Mrosek Bruktererhang 19 45277 Essen Det ansvariga organet beslutar ensamt eller tillsammans med andra om syftet och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter etc.).

Databehandling på Flightradar.flights

a) Personuppgifter – tillhandahållande och följer icke-tillhandahållande

Som en fysisk person är du inte skyldig att tillhandahålla ”personliga” uppgifter utan ditt samtycke. Flightradar.flights samlar inte in några personuppgifter från dig. Med undantag för kontaktformuläret, som tillhandahålls för att skydda dina personliga intressen, om du ber om att kontakta oss. Den inbäddade flygradaren från Radarbox24.com samlar inte heller automatiskt in några personuppgifter från dig. Radarbox ber bara om personuppgifter på din begäran om du uppenbarligen vill bli medlem i Radarbox24.com av intresse, till exempel. Ett sådant medlemskap baseras på en ökning av den erbjudna tjänsten, mot avgift och på frivillig basis. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter har ingen inverkan på vår tjänst som vi tillhandahåller dig, eftersom vi inte behöver den för driften av Flightradar.flights.

b) Vilka andra data registreras och lagras?

Flightradar.flights samlar in och lagrar information uteslutande i serverloggfiler för att säkerställa optimal användning av denna webbplats. Följande information hjälper oss att felsöka, optimera och leverera våra tjänster.

  • IP-adress förkortad (anonymiserad) dvs. servern förkortar automatiskt de två sista siffrorna i alla IP-adresser som har åtkomst till Flightradar.flights
  • Datum och tid för begäran
  • Vilket dokument / sida som efterfrågas eller anropas
  • Vilken webbläsare som används t.ex. Safari / Firefox / Chrome
  • Vilket operativsystem med versionsnummer används t.ex. Windows 10


Flightradar.flights sparar dessa data i serverloggen under en period av 90 dagar från den första åtkomsten, varefter serverloggfilerna raderas automatiskt.

c) Vem har fortfarande tillgång till dessa uppgifter?

Värdleverantören för denna webbplats, som regelbundet underhåller sina servrar. Men kan också skapa säkerhetskopior för Flightradar.flights, kan också ha åtkomst till serverns loggfiler eller personuppgifter. Värdleverantören strävar inte efter sina egna syften med att hantera dessa uppgifter. Värdleverantören arbetar bara med ”beställning och instruktioner” från Flightradar.flights. Detta kan till exempel vara fallet om Flightradar.flights någonsin skulle få personuppgifter från dig, t.ex. via kontaktformuläret via e-post och ber på lämpligt sätt värdleverantören att skapa en säkerhetskopia av denna webbplats med serverloggfiler och en e-postlåda.

Anmärkning om flygplanets radar på Flightradar.flights

Eftersom det är en ”inbäddad” flygradar kan du också fråga om ditt dataskydd från leverantören på Radarbox24.com och se till att vår tjänst i samband med Radarbox24 är kompatibel och säker. Om det kommer att ske förändringar i framtiden som strider mot skyddet och lagligheten av ditt dataskydd, kommer vi alltid att sträva efter att erbjuda lösningar och lista dem här. Eller för att begränsa tjänsten.

”Inbäddad” betyder att Flightradar.flights implementerar och visar innehållet från en annan sida på sin egen sida.

Obligatorisk information

Återkallande av ditt samtycke till databehandling Vissa databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt e-postmeddelande är tillräckligt för återkallelsen. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten

Som berörd person har du rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagen. Den behöriga tillsynsmyndigheten med avseende på dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. Följande länk innehåller en lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till tredje part. Den tillhandahålls i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, korrigering, blockering, radering

Du har rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, informationens ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen och vid behov rätt till rättelse, blockering eller radering när som helst inom ramen för tillämpligt rättsliga bestämmelser Radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss med hjälp av kontaktalternativen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifterna.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Detta innebär att data som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning med ”https: //” adressraden i din webbläsare och med låssymbolen i webbläsarraden.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i serverloggfiler. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress (anonymiserad)

Det finns ingen sammanslagning av dessa data med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6.1 b GDPR, som möjliggör behandling av uppgifter för att fullgöra ett kontrakt eller åtgärder före avtalet.

Kontaktformulär

Data som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, kommer att sparas för att kunna behandla din begäran eller vara tillgänglig för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att skickas vidare utan ditt samtycke. Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt e-postmeddelande är tillräckligt för återkallelsen. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. Uppgifter som överförs via kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort det, återkalla ditt samtycke till lagring eller om det inte längre finns något behov av att lagra data. Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube för integration och visning av videoinnehåll. Videoportalen tillhandahålls av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med ett integrerat YouTube-tillägg upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Detta berättar för YouTube vilka av våra sidor du har öppnat. YouTube kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut i förväg. YouTube används i intresset av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 Punkt 1 lit. f GDPR. Du hittar information om hantering av användardata i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/ sekretess.

Småkakor

Vår webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Vissa kakor är ”sessionskakor”. Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Andra cookies finns dock kvar på din enhet tills du raderar dem själv. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra att cookies ställs in. Många webbläsare kan konfigureras så att cookies automatiskt raderas när programmet stängs. Att inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats. Inställningen av kakor, som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsprocesser eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagn), baseras på art. 6 Para. 1 lit.f.f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra kakor för teknisk felfri och smidig tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies är inställda (t.ex. för analysfunktioner) kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsdeklaration.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder ”cookies”. Det här är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet och som gör det möjligt att analysera webbplatsanvändning. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Serverplatsen är vanligtvis USA. Google Analytics-cookies ställs på grundval av Art. 6 Para. 1 lit.f.f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vid behov reklam.

IP-anonymisering

Vi använder Google Analytics i kombination med IP-anonymiseringsfunktionen. Det säkerställer att Google förkortar din IP-adress inom EU-länder eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Det kan finnas undantagsfall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. För våra räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsarinsticksprogram

Inställningen av cookies i din webbläsare kan förhindras. Detta kan dock begränsa vissa funktioner på vår webbplats. Du kan också förhindra insamling av data som rör din webbplatsanvändning inklusive din IP-adress och efterföljande behandling av Google. Du kan göra detta genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar att dina data registreras vid framtida besök på vår webbplats: Du hittar information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer / 6004245? Hl = sv.

Orderhantering För att helt kunna följa de lagstadgade dataskyddskraven har vi ingått ett orderhanteringsavtal med Google.

Demografiska egenskaper i Google Analytics Vår webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsens besökares ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad reklam från Google och besökardata från tredjepartsleverantörer. Det är inte möjligt att tilldela data till en viss person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst. Du kan göra detta via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, vilket förklaras under ”Insamling mot datainsamling”.

Amazon-partnerprogram

Som operatör av denna webbplats deltar vi i Amazonas EU-partnerprogram. Annonser från Amazon och länkar till Amazon ingår på våra sidor för att tjäna pengar genom reklamersättning. Amazon-cookies används, vilket innebär att Amazon känner igen att du har klickat på en partnerlänk på vår webbplats. Lagringen av ”Amazon-kakor” baseras på Art. 6 lit. f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av detta, eftersom storleken på ersättning för reklamkostnad endast kan bestämmas med hjälp av cookies. Detaljer om Amazon-dataanvändning finns i Amazon-dataskyddsdeklarationen: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Google Adsense

Vår webbplats använder Google AdSense. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense används för att integrera annonser och använder cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet för att analysera användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också webbfyrar. Webbsignaler är osynlig grafik som möjliggör en analys av besökartrafik på vår webbplats. Information som genereras av cookies och webbfyrar överförs till och lagras av Google på servrar. Servern finns i USA. Google kan vidarebefordra denna information till avtalspartner. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan information som lagras om dig. Lagring av AdSense-kakor baseras på art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam. Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa och förhindra att cookies ställs in. Att inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats förklarar du att du samtycker till behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för det syfte som anges ovan.

Yandex Advertising Network

Vår webbplats använder Yandex annonsnätverk. Leverantören är YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskva 119021, Ryssland. Yandex Advertising Network används för att integrera annonser och ställer in cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet för att analysera användningen av webbplatsen. Yandex annonsnätverk använder också webb-beacons. Web beacons är osynlig grafik som gör att vi kan analysera besökstrafik på vår webbplats. Information som genereras av cookies och webb-beacons överförs till Yandex servrar och lagras där. Servrarna är placerade i Ryska federationen. Yandex kan vidarebefordra denna information till avtalspartners. Lagringen av Yandex-cookies baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam. Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa och förhindra inställningen av cookies. Avaktivering av cookies kan leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av data om dig av Yandex på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

Mer information om sekretesspolicyn för Yandex Advertising Network: https://yandex.com/legal/confidential/