Mall för kompensation för flygförseningar

Mall för kompensation för flygförseningar för att skriva ut Ett mallbrev att använda som mall för att begära ersättning för flygförseningar förenklar ditt arbete och sparar tid. Här kan du se och ladda ner provbrevet som PDF, fylla i dokumentet för att kräva ersättning för flygförseningar. När du har fyllt i provbrevet skickar du det … Läs mer

Provflyg inställt kompensationsbrev för utskrift

Provflyg inställt kompensationsbrev för utskrift Ett exempelbrev att presentera för att ansöka om ersättning vid inställd flygning kommer att underlätta ditt arbete och spara tid. Här kan du se, redigera och ladda ner provet avbokningsbrevet som PDF för att begära ersättning i händelse av avbokning. Fyll sedan i och skriv ut provbrevet och skicka det … Läs mer

Förordningen om passagerarrättigheter

Förordning om flygpassagerares rättigheter i EU Sedan 2004 har EU-förordning 261/2004 gett passagerare mer skydd i juridiska frågor och kompensationsbetalningar. Förordningen handlar bland annat om att kompensera passagerare för nekad ombordstigning, inställd flyg eller flygförsening upp till ett belopp på 600 euro. Du kan ta reda på om och hur förordningen för passagerare gäller dig … Läs mer