Forskrift om flypassasjers rettigheter i EU

Siden 2004 har EU-forordning 261/2004 gitt passasjerene mer beskyttelse i juridiske spørsmål og erstatningsutbetalinger. Forskriften handler blant annet om å kompensere passasjerer for nektet ombordstigning, kansellering av fly eller flyforsinkelse opp til et beløp på 600 euro.

Du kan finne ut om og hvordan forskriften for passasjerer gjelder for deg på denne siden!

Gjelder luftpassasjerrettighetsforordningen for deg?

Da gjelder EUs luftpassasjerrettighetsforordning

 • Passasjerer med gyldig flybillett og bestillingsbekreftelse.
 • Flyreiser som starter i EU eller drives av et flyselskap basert i EU og lander i EU.

Da gjelder ikke EUs luftpassasjerrettighetsforordning

 • Flyreiser som er kjøpt gratis eller til redusert pris, som publikum ikke kan kjøpe direkte eller indirekte.
 • Passasjerer som ikke møter til innsjekking i tide. Som regel må du være ved innsjekking 45 minutter før avgang. Avbestilling er utelukket.

Hva er erstatningsbeløpet?

Kort avstand opptil 1500 km

Skadebetaling = 250€

Middels avstand opp til 3500 km

Skadebetaling = 400€

Langdistanse fra 3.500 km

Skadebetaling = 600€

Forsiktighet! Hvis flyselskapet utsteder kuponger til deg, som vanligvis er av liten verdi, har du fortsatt krav på kompensasjon.

Når kan du få erstatning i henhold til EU-forordning 261/2004?

I følge EUs luftpassasjerrettighetsforordning må visse krav være oppfylt for å ha rett til kompensasjon.

De viktigste kravene er:

Flyreisen din må enten starte i EU eller flyselskapet er basert i EU og flyet ditt lander innenfor EU.

Flyreisen må ikke være mer enn 3 år siden.

Hvis disse kravene er oppfylt, har du rett til erstatning i følgende tilfeller:

 • Fly forsinkelse: Flyet ditt ankommer destinasjonsflyplassen 3 timer eller mer for sent.
 • Overbooking: Flyselskapet har overbooket flyet ditt og du kan ikke få plass om bord.
 • Gikk glipp av tilslutningsfly: Du ankommer din endelige destinasjon 3 timer eller mer for sent fordi du gikk glipp av tilkoblingsflyet ditt på grunn av en forsinkelse.
 • Kansellering: Flyselskapet informerte deg ikke om kanselleringen av flyreisen minst 14 dager i forveien.

Hvilke fordeler har du rett på ved lang ventetid på flyplassen?

Du har rett til tilleggsfordeler dersom flyet ditt er forsinket og du blir utsatt for lange ventetider på flyplassen.

Kort avstand opp til 1500 km

Fra en ventetid på 2 timer eller ved avbestilling: gratis drikke, snacks, e-post, faks og to telefonsamtaler.

Middels avstand opp til 3500 km

Fra 3 timers ventetid eller ved avbestilling: gratis drikke, måltider, e-post, faks og to telefonsamtaler.

Lang avstand fra 3500 km

Fra 4 timers ventetid eller avbestilling: gratis drikke, måltider, e-post, faks og to telefonsamtaler.

Hva må du vurdere i spesielle tilfeller?

Dersom flyselskapet ikke selv er ansvarlig for flyforsinkelsen, er det ingen krav på kompensasjon. Dette er tilfellet når eksepsjonelle omstendigheter er hovedårsaken til at flyet ditt er forsinket.

For eksempel:

 • Sikkerhetsrisikoer
 • Flykontrollstreik
 • Fugler i motoren
 • storm
 • Stenging av flyplassen eller luftrommet
 • Politiske hendelser

Disse omstendighetene teller ikke hvis flyselskapet kunne ha unngått problemet.

Her kan du se EU-forordningen om flypassasjers rettigheter 2004/261.