Mal brevkompensasjon for flyforsinkelse

Mal for kompensasjon for flyforsinkelse for å skrive ut Et malbrev som kan brukes som mal for å kreve kompensasjon for flyforsinkelser forenkler arbeidet ditt og sparer tid. Her kan du se og laste ned eksempelbrevet som PDF, fylle ut dokumentet for å kreve kompensasjon for flyforsinkelser. Etter at du har fylt ut prøvebrevet, send … Les mer

Eksempel på kansellert kompensasjonsbrev for utskrift

Eksempel på kansellert kompensasjonsbrev for utskrift Et eksempelbrev å presentere for å søke om kompensasjon ved kansellering av fly vil gjøre arbeidet ditt enklere og spare tid. Her kan du se, redigere og laste ned prøvekanselleringsbrevet som PDF for å kreve kompensasjon ved kansellering. Fyll deretter ut og skriv ut prøvebrevet og send det til … Les mer

Passasjerrettighetsforordningen

Forskrift om flypassasjers rettigheter i EU Siden 2004 har EU-forordning 261/2004 gitt passasjerene mer beskyttelse i juridiske spørsmål og erstatningsutbetalinger. Forskriften handler blant annet om å kompensere passasjerer for nektet ombordstigning, kansellering av fly eller flyforsinkelse opp til et beløp på 600 euro. Du kan finne ut om og hvordan forskriften for passasjerer gjelder for … Les mer