Mal for kompensasjon for flyforsinkelse for å skrive ut

Et malbrev som kan brukes som mal for å kreve kompensasjon for flyforsinkelser forenkler arbeidet ditt og sparer tid.

Her kan du se og laste ned eksempelbrevet som PDF, fylle ut dokumentet for å kreve kompensasjon for flyforsinkelser.

Etter at du har fylt ut prøvebrevet, send det til det ansvarlige flyselskapet som du ønsker å gjøre krav på.