Nota prawna

Zgodnie z § 5 TMG:
Operator portalu
Marketing MTM

Martin Mrosek
Bruktererhang 19

45277 Essen

Niemcy

Identyfikator podatkowy

Numer NIP zgodnie z §27 ustawy o podatku obrotowym:
DE (3) 13 729 250

E-mail kontaktowy: Informacje [at] loty flightradar [kropka]

Telefon: [+49] 176 43537-798

Uwaga dotycząca danych kontaktowych:

Z podanymi tutaj danymi kontaktowymi możesz się kontaktować wyłącznie w sprawach związanych z produktami lub usługami oferowanymi przez operatora tej strony internetowej. Obejmuje to również interes biznesowy.

W przypadku niewłaściwego wykorzystania (nadużycia) podanych tutaj danych kontaktowych, operator tej strony internetowej planuje wszcząć postępowanie prawne. Nie wolno również przekazywać ani przetwarzać tych danych bez zgody operatora.

Niewłaściwe użycie ma miejsce, gdy operator zostaje skrzywdzony przez wykorzystanie danych kontaktowych przez osoby trzecie.

Uwaga dotycząca rozstrzygania sporów w UE:

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej informacji prawnej.

Źródła wykorzystanych obrazów i grafik:

adobe.stock

Zrzeczenie się:
Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak przejąć żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie, gdy zostały połączone. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.