De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze website kan meestal worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonsgegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming en worden niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacybeleid

Algemene opmerking

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: Martin Mrosek Bruktererhang 19 45277 Essen De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, contactgegevens, enz.).

Gegevensverwerking op Flightradar.flights

a) Persoonlijke gegevens – verstrekking en volg niet-verstrekking

Als natuurlijk persoon bent u niet verplicht om zonder uw toestemming “persoonlijke” gegevens te verstrekken. Flightradar.flights verzamelt geen persoonlijke gegevens van u. Met uitzondering van het contactformulier, dat voor u wordt verstrekt om uw persoonlijke belangen te beschermen, als u daarom vraagt ​​om contact met ons op te nemen. De ingebouwde vliegtuigradar van Radarbox24.com verzamelt ook niet automatisch persoonlijke gegevens van u. Radarbox vraagt ​​op jouw verzoek alleen om persoonsgegevens als je bijvoorbeeld uit interesse kennelijk lid wilt worden van Radarbox24.com. Zo’n lidmaatschap is gebaseerd op een verhoging van de aangeboden service, tegen betaling en op vrijwillige basis. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens heeft geen invloed op onze service die we u bieden, aangezien we deze niet nodig hebben voor de werking van Flightradar.flights.

b) Welke andere gegevens worden geregistreerd en opgeslagen?

Flightradar.flights verzamelt en slaat informatie uitsluitend op in serverlogbestanden om de optimale werking van deze website te garanderen. De volgende informatie helpt ons bij het oplossen van problemen, het optimaliseren en leveren van onze diensten.

  • IP-adres verkort (geanonimiseerd), d.w.z. de server verkort automatisch de laatste twee cijfers van alle IP-adressen die toegang hebben tot Flightradar.flights
  • Datum en tijd van het verzoek
  • Welk document / pagina wordt opgevraagd of opgeroepen
  • Welke browser wordt gebruikt, b.v. Safari / Firefox / Chrome
  • Welk besturingssysteem met versienummer wordt gebruikt, bijv. Windows 10


Flightradar.flights bewaart deze gegevens in het serverlogboek gedurende een periode van 90 dagen vanaf de eerste toegang, waarna de serverlogbestanden automatisch worden verwijderd.

c) Wie heeft nog toegang tot deze gegevens?

De hostingprovider voor deze site, die regelmatig zijn servers onderhoudt. Maar kan ook back-upkopieën maken voor Flightradar.flights, kan ook toegang hebben tot de serverlogbestanden of persoonlijke gegevens. De hostingprovider streeft bij de omgang met deze gegevens geen eigen doeleinden na. De hostingprovider werkt alleen op de “bestelling en instructies” van Flightradar.flights. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Flightradar.flights ooit persoonlijke gegevens van u zou verkrijgen, bijv. via het contactformulier per e-mail en, op gepaste wijze, de hostingprovider vraagt ​​om een ​​reservekopie van deze website te maken met serverlogbestanden en een e-mailmailbox.

Opmerking over vliegtuigradar op Flightradar.flights

Aangezien het een “ingebouwde” vliegtuigradar is, kunt u ook informeren naar uw gegevensbescherming bij de provider op Radarbox24.com en ervoor zorgen dat onze service in verband met Radarbox24 compliant en veilig is. Mochten er in de toekomst veranderingen zijn die de bescherming en wettigheid van uw gegevensbescherming schenden, zullen we altijd proberen om oplossingen aan te bieden en deze hier op te sommen. Of om de service te beperken.

“Embedded” betekent dat Flightradar.flights de inhoud van een andere pagina op zijn eigen pagina implementeert en weergeeft.

verplichte informatie

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking Sommige gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering op elk moment in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen Verwijderen van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die worden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel “https: //” van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres (geanonimiseerd)

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube voor de integratie en weergave van video-inhoud. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina’s u hebt bezocht. YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toewijzen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 Paragraaf 1 lit. f AVG. Details over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/ privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn “sessiecookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan ​​totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagentje), is gebaseerd op art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn geplaatst (bijv. Voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS. Google Analytics-cookies worden geplaatst op basis van art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en, indien nodig, reclame.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar afkorten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter enkele functies van onze website beperken. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google worden verzameld. U kunt dit doen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan onze website: Details over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer / 6004245? Hl = nl.

Orderverwerking Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen inzake gegevensbescherming, hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Demografische kenmerken in Google Analytics Onze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd onder “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Amazon-partnerprogramma

Als exploitant van deze website nemen wij deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Advertenties van Amazon en links naar Amazon zijn op onze pagina’s opgenomen om geld te verdienen door middel van advertentievergoedingen. Er worden Amazon-cookies gebruikt, wat betekent dat Amazon herkent dat je op een partnerlink op onze website hebt geklikt. De opslag van “Amazon-cookies” is gebaseerd op Art. 6 lit. f AVG. Als websitebeheerder hebben wij hier een gerechtvaardigd belang bij, aangezien de hoogte van de advertentiekostenvergoeding alleen met cookies kan worden bepaald. Details over het datagebruik door Amazon zijn te vinden in de Amazon-gegevensbeschermingsverklaring: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Google Adsense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google AdSense wordt gebruikt om advertenties te integreren en maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens zijn onzichtbare afbeeldingen waarmee het bezoekersverkeer op onze website kan worden geanalyseerd. Informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers. De server bevindt zich in de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan contractpartners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen. De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Als websitebeheerder hebben we een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doel.

Yandex Advertising Network

Onze website maakt gebruik van Yandex Advertising Network. De provider is YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskou 119021, Rusland. Yandex Advertising Network wordt gebruikt om advertenties te integreren en plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Yandex Advertising Network maakt ook gebruik van webbakens. Web beacons zijn onzichtbare afbeeldingen waarmee we het bezoekersverkeer op onze website kunnen analyseren. Informatie gegenereerd door cookies en web beacons wordt doorgestuurd naar Yandex servers en daar opgeslagen. De servers bevinden zich in de Russische Federatie. Yandex kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. De opslag van Yandex cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Yandex op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over het privacybeleid van Yandex Advertising Network: https://yandex.com/legal/confidential/