Шаблон за компенсация за закъснение на полета за разпечатване

Шаблон на писмо, което да използвате като шаблон за искане на компенсация за закъснения на полети, опростява работата ви и ви спестява време.

Тук можете да видите и изтеглите примерното писмо като PDF, попълнете документа, за да поискате компенсация за закъснение на полета.

След като попълните примерното писмо, изпратете го до отговарящата авиокомпания, пред която искате да предявите иска си.